Domov / Usposabljanja / Osnove pridobivanja sredstev

Osnove pridobivanja sredstev

Nudimo predavanje iz osnov pridobivanja sredstev za neprofitne organizacije.

 

Udeleženci dobijo vpogled v neprofitni sektor in pozicijo njihove organizacije v njem; spoznajo osnovne tri smeri razvoja nepridobitne organizacije in (v seminarju) tehnike pridobivanja od posameznikov in od podjetij; se zavejo vloge, pomena, prispevka in vrednosti dela fundraiserja v NPO; spoznajo, kako pomembno je poslanstvo organizacije in kakšna so etična načela fundraisinga.

Velikost skupine: do 30 udeležencev za predavanje (60 min.), do 10 za poglobljeni seminar (3 ped. ure)