Domov / Pravno obvestilo

Pravno obvestilo

Ta spletna stran vsebuje splošne informacije o storitvah in projektih Agencije LARS, Zavoda za kulturo, izobraževanje in svetovanje, Cerkno. Nima namena nuditi pravnih ali kakršnih koli drugih strokovnih nasvetov. Te storitve izvajamo osebno. Izključujemo kakršnokoli pravno ali drugo odgovornost za vsebino spletnih strani, do katerih lahko dostopate s povezavami, prikazanimi na tej spletni strani, in tistih, ki zagotavljajo povezave na to spletno stran.

Na podlagi Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) je Agencija LARS nosilec materialnih avtorskih pravic nad vsebinami v najširšem pomenu objavljenimi na spletnem mestu www.agencija-lars.si (besedila, fotografije, skice, zemljevidi in načrti, avdio-video posnetki, računalniški programi), razen v primerih, ko navajamo drugega avtorja.

To pomeni, da je brez pisnega dovoljenja Agencije LARS prepovedano vsakršno kopiranje, prepisovanje, razmnoževanje in razširjanje v komercialne namene.

Varstvo osebnih podatkov

Agencija LARS zagotavlja, da v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP) po svojih najboljših močeh varuje osebne podatke uporabnikov teh spletnih strani.
To pomeni, da zavod zbira osebne podatke, samo kadar jih uporabnik posreduje prostovoljno prek prijavnega obrazca na spletni strani, na podstrani aktualnih e-seminarjev, z vstopom v spletno trgovino ali na brezplačni webinar, s katero dovoljuje zbiranje, hranjenje in obdelavo osebnih podatkov. Agencija LARS se obvezuje, da bo zbrane podatke hranila in uporabljala samo toliko časa, kot bo potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani.
Podjetje osebnih podatkov uporabnikov ne bo posredovalo nobeni drugi, fizični ali pravni, osebi. V primeru sodelovanja z drugimi podjetji bo Agencija LARS uporabnike o tem predhodno obvestila, če se izkaže, da je uporaba podatkov neobhodna za izvedbo njihove storitve. Ta podjetja so obvezana, da dostopa do podatkov ne bodo zlorabila in jih bodo uporabljala izključno za izvrševanje svojega dela.

Spoštovanje določb

Agencija LARS in avtorji vsebin, objavljenih na spletnih straneh, od uporabnika pričakujejo, da bo spoštoval zapisane določbe in zakone s področja varovanja zasebnosti, prava intelektualne lastnine ter avtorskega prava. V nasprotnem primeru bodo ob odkritju zlorabe in kršenja zakonov proti storilcu prisiljeni ukrepati.

Odgovornost Agencije LARS

Agencija LARS se obvezuje, da bo v dobri veri in v okviru svojih zmožnosti skrbela za pravilnost in ažurnost objavljenih vsebin na spletnih straneh, s tem pa ne izključuje možnosti za pojav morebitnih napak med objavljenimi vsebinami. Informacije posredovane prek tega spletnega mesta so tako zgolj informativne narave, saj zasebni zavod ne more prevzeti odgovornosti za njihovo absolutno točnost in s tem za morebitno škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi uporabe spletnega mesta www.agencija-lars.si ali nezmožnosti oz. motenega delovanja uporabe le-tega.

Povezave

Narava svetovnega spleta in spletnega mesta www.agencija-lars.si onemogoča nadzor nad vsebinami, do katerih vodijo povezave (linki) s tega spletne strani. Zaradi tega Agencija LARS ne prevzema nikakršne odgovornosti za vsebine, ki so uporabniku dostopne prek teh povezav.