Igrišče : igraje do učinkovitega vodenja vaše neprofitne organizacije

Prestavljam vam Igrišče — nov priročnik za vodje neprofitnih organizacij

Zadnji dve desetletji sem v neprofitnih vodah. Situacij, ki sem jih v tem razgibanem, a za preživetje najzahtevnejšem sektorju doživela kot prostovoljka ali zaposlena, je nešteto. Velika želja, da jih delim s tistimi, ki delate ali še boste delali v tem sektorju, se mi uresničuje z vsako pritisnjeno tipko.

Odrasli se premalokrat spomnimo, da smo bili nekoč otroci. Je bilo takrat vse po naše? Ne. Smo se imeli fino? Mhm. Naredili smo vse, da nam je bilo zabavno. Uporabljali smo različne predmete, pripomočke, da smo se spustili v domišljijski svet, ki je bil samo naš in zato tako poseben.

Moje vodilo je ‘najboljše stvari so povsem enostavne’. Ni res? Vse stvari, ki jih delamo, dejansko obvladamo, če jih znamo povedati in narediti na najenostavnejši možni način. Znano je, da je naše pomnjenje zelo odvisno od tega, kako bomo navadili naše možgane, da izluščijo bistvo in vse naučeno poenostavijo.

Zato vam, draga publika, predstavljam IGRIŠČE. Igrišče enostavno znamo uporabljati, tam smo sproščeni, daje nam možnosti za razvedrilo. Na igrišču smo preprosto otroci – v razmišljanju in dejanjih. Naj to vlogo igra tudi priročnik, ki je pred vami in naj se vam z njim utrinjajo nove ideje. Želim vam, da si bolj pogumno začrtate nadaljnje aktivnosti v organizaciji. Metaforo igrišča nadgradite s svojimi barvami, z risbami, s stripi in čačkami, kar vam dovoljuje tudi oblika priročnika.

Po svoje si ga naredite čisto svojega.

Ta priročnik predstavlja poenostavitev mojega dojemanja neprofitnega menedžmenta. Je pozitivna eksternalija študija učenja učenja, sodobne strokovne literature o vodenju in menedžmentu, s potpurijem lastnih izkušenj in usvojenih znanj v zadnjih 20 letih profesionalnega in prostovoljnega dela pri neprofitnih projektih.

Teme postaj na igrišču so:

 • poslanstvo in vizija NVO
 • zakonodaja, ki jo morajo poznati NVO
 • kreativnost oz. kako pridobivamo ideje
 • programi vs. projekt oz. kako se odločamo o vsebini
 • načrtovanje proračuna
 • pridobivanje in ohranjanje človeških virov
 • usposabljanje zaposlenih in prostovoljcev
 • odnosi z javnostmi za NVO
 • zbiranje sredstev
 • deležniki organizacije in konkurenca
 • upravljanje z vašim časom in energijo
 • delo z upravnim odborom
 • osnovne potrebe udeleženih ter
 • etična načela dela v NVO

Priročnik IGRIŠČE, avtorice Livije Rojc Štremfelj, je osnovni »zemljevid« v besedi (in sliki) za vse sedanje in bodoče »odbornike« v mnogih slovenskih društvih. Upravljanje (ne samo vodenje) kakršnekoli neprofitne organizacije zahteva več kot samo voljo, pogum ali izgovor »čepanobedendrugnoče«. IGRIŠČE je prvo branje, ki ga morajo prebrati vsi, ki sedejo za mizo in dejansko želijo nekaj narediti iz svojega društva.

Franci Krevh, predsednik igrišča Društvo Slovenski tolkalni projekt

Društvo S.T.O.P. je prejemnik nagrade Prešernovega sklada 2014

Preberite objavo mednarodnih kolegov v EFA Fundraising Europe

Slovenian fundraising association president publishes book on non-profit management

Vsi, ki bi bili radi obveščeni o novem priročniku in delavnicah, ki jih bomo organizirali za vodje, mentorje, predsednike, sekretarje in strokovne kadre v administraciji neprofitnih organizacij, izpolnite spodnji obrazec, da vas lahko uvrstimo na naš seznam naročnikov.

Hvala!