Domov / Usposabljanja / Trening Igrišče

Trening Igrišče

Trening Igrišče je nov produkt za prostovoljce in zaposlene v neprofitnih organizacijah, ki želijo dobiti drugačen vpogled v delo svoje organizacije.

V živo Igrišče izvedem v treh dneh, v spletni različici pa v 10ih webinarjih po uro in pol.

Če izvedbo treninga organiziram sama, o tem obvestim vse vpisane v Skupnost Igrišče.

Kratka vsebina srečanj

Prvo srečanje
Predstavitev metafore Igrišče
Plezalna stena – Poslanstvo
Igralo na vzmet – Zakonodaja, ki zadeva NVO
Peskovnik – Kako pridobivamo nove ideje za projekte
Vlakec – Kako določamo vsebino našega dela
Ristanc – Kako načrtujemo porabo sredstev v NVO

Drugo srečanje
Vrtiljak – Kako izbiramo kader, vloga vodje pri izbiri kadrov v NVO
Tobogan – Kam po usposabljanja za NVO
Gugalnica – Kako širši javnosti povedati za naš obstoj
Tibetanski most – Osnovni pogoji za uspešno zbiranje sredstev
Trampolin – Analiza deležnikov vaše organizacije

Tretje srečanje
Predstavitev poteka 3. dela usposabljanja
Drog – Upravljanje s časom in energijo za nas in organizacijo
Klopca – Kako voditi NVO – delo z upravnim odborom
Pitnik – Kako poskrbeti za ustrezno nagrajevanje, plačilo in dobre delovne pogoje
Smetnjak – Etika v NVO – primeri slabe prakse
Otvoritev igrišča

Ponujamo tudi predavanja za vsak igralni element posebej (npr. Vrtiljak – kadrovski menedžment v NVO), ki trajajo blok uro prek Zooma ali v živo.