Domov / Usposabljanja / Pridobivanje sredstev v neprofitnih organizacijah

Pridobivanje sredstev v neprofitnih organizacijah

Kako naj se torej lotimo pridobivanja sredstev?

 

Usposabljanje ima za cilj odgovoriti na naslednja vprašanja:

  • Kakšno je dejansko stanje nevladnega sektorja v Sloveniji?; Kam se med ostalimi več kot 25000 zasebnimi nepridobitnimi organizacijami uvršča naša organizacija?; Kako se gibajo različni viri sredstev glede na različne tipe društev?; Kakšne smeri razvoja so možne (Mitja I. Tavčar)?;Bo profesionalni fundraising tudi naši organizaciji zagotovil razvoj?
  • Kateri načini zbiranja sredstev bi glede na naš človeški kapital najbolj ustrezali naši organizaciji?
  • Pridobivanje sredstev od posameznikov (Zbiralne akcije, dogodki, donacije na TRR, trajniki/direktne obremenitve, prispevki zaposlenih, direktna pošta, direktni dialog, telemarketing, od vrat do vrat, SMS donacije, debetne/kreditne kartice, portali za doniranje, crowdfunding, člani UO, vključevanje znanih oseb, bogati posamezniki, volila, zapuščine, samofinanciranje, veliki donatorji); Zakaj bi ljudje podprli prav nas (izsledki raziskave slovenskih donatorjev iz 2012)?;
  • Pridobivanje sredstev od podjetij (donacija, sponzorstvo, donacije v naravi, zbiranje sredstev od zaposlenih – korporativno prostovoljstvo, posojeni čas in prispevki zaposlenih, prodaja blagovne znamke, afinitetna kartica); Kako bomo tržili našo organizacijo?;
  • Administrativno delo fundraiserja, je strošek dela upravičen?; Pozicija vodje, pozicija fundraiserja – kaj pravzaprav delam?;
  • Pravila etičnega zbiranja sredstev; Prihodnost fundraisinga v svetu in Evropi (povzetki poročil European fundraising association); Prihodnost fundraisinga v Sloveniji – Združenje ZRNO.
  • Jasno definirano poslanstvo organizacije in naša vloga v organizaciji kot ključ do uspeha

Predlagan program je zelo natrpan, (udobna varianta izvedbe usposabljanja bi zahtevala 10 ped. ur), kljub temu v štirih urah predelamo ključno snov. Žal pa se okrni odprti dialog z udeleženci, ki se je pa še vedno izkazal za zelo dragocenega. Ob zaključku predavanja bodo udeleženci odšli z jasnejšo sliko svoje organizacije in svoje vloge v teh organizacijah.

Trajanje: 240 minut